040-181921
info@byggnadsundersokningar.se
Byggnadsundersökningar AB
Ett konsultföretag med lång erfarenhet från utredningar av fuktproblem och andra källor som kan orsaka problem i byggnader och dess inomhusmiljö

Vår målsättning är att lösningarna skall vara långsiktiga med fokus på användaren av lokalerna. Åtgärderna får aldrig bli onödigt kostsamma.